Wommels

Wommels

Wommels ligt in de Greidhoek ten noordwesten van Sneek en ten noordoosten van Bolsward, tussen Oosterend en Kubaard. De dorpskern ligt aan beide kanten van de Bolswardertrekvaart ...

  Back

Het terpdorp Wommels staat bekend om haar onbeschadigde terp. Deze terp in het gezellige dorpscentrum wordt in de zomermaanden gebruikt voor vele verschillende activiteiten.
Vanaf 1903 wordt hier de Freulepartij voor schooljongens gekaatst. Een borstbeeld van de Freule Clara de Vos van Steenwijk, die lange tijd de gouden horloges voor de winnaars van de kaatspartij beschikbaar stelde, staat op de Terp.

Jachthaven WommelsSimmerskip 1200 AK, PASSAAT in de jachthaven Wommels (Gastenfoto)

Ook is Wommels bekend geworden door de fabricage en handel in kaas. In een voormalig kaaspakhuis aan het Ald Hiem, is nu het museum "De striid tsjin it wetter" gevestigd.
In het midden van het dorp staat de Jacobikerk. De kerk is gebouwd in het begin van de 16e eeuw en er hangen mooie rouwborden van de Sminia's en Jongema's.

Aan de Bolswarder Trekvaart, vlakbij het centrum, is een passantenhaven. Tijdens de zomermaanden leent het openluchtzwembad 'De Klomp' zich uitstekend voor een verfrissende duik in het verwarmde water.


Wommels weergeven op een grotere kaart