Wergea - Warga

Wergea

Warga is een dorp in de gemeente Leeuwarden en ligt ten noorden van Grouw en ten zuiden van de stad Leeuwarden, tussen Swichum en Wartena ...

  Back

Dit schilderachtige dorp onder de rook van Leeuwarden is bekend van het boek "Afke's Tiental" van Nynke van Hichtum en vanwege het museum "Ald Slot", een in 1787 op de resten van een kasteel gebouwde state. In het huidige "Ald Slot" zijn 17e-, 18e- en 19e-eeuwsw stijlkamers te bezichtigen.
In het centrum van Wergea, bij de brug vindt u Café "Lands Welvaren", een gezellige gelegenheid om even aan te doen en iets te nuttigen en of te biljarten.

Passaat Wergea. Simmerskip 1200 AK, PASSAAT onderweg op vaarwater richting Wergea (Gastenfoto)


Wergea - Warga weergeven op een grotere kaart