Terhorne

Terherne - Terhorne

Terhorne is een dorp in de gemeente De Friese Meren, en ligt ten noorden van Joure, tussen het Sneekermeer en de Goëngarijpster-, Terkaplester- en Terhornsterpoelen ...

  Back

Aan de rand van de gemeente Boarnsterhim, omsloten door het Sneekermeer en de Terhornster en Terkaplester Poelen, ligt het "eiland" Terherne, sinds 1995 het Kameleondorp. Een dorp met slechts 525 inwoners, maar met internationale bekendheid. Jachthavens, zomerhuisjes en andere overnachtingsmogelijkheden, bootverhuurders, ideale surfvoorzieningen, vele visstekjes en strand... u vindt het allemaal in Terherne. Terherne is waarschijnlijk ontstaan rond 1100.

Van oudsher moest men vechten tegen het oprukkende water van het Sneekermeer. De keersluis, die alleen bij hoog water dienst deed, werd in 1944 door de geallieerden gebombardeerd en doet sindsdien dienst als schiphuis van het Provinciale Statenjacht. Rond 1950 is de huidige sluis gebouwd. Door de baggerwerkzaamheden ontstond een uniek zandstrand dat ook nu nog steeds veel mensen trekt. Terherne werd vroeger ook wel Nova Zembla genoemd, vanwege de geïsoleerde ligging. In 1883 kreeg het eiland een vaste verbinding met Terkaple door het dichten van de Heerenzijl. De inwoners vonden hun bestaan voornamelijk in de landbouw, scheepvaart en visserij.
Tijdens de bloeiperiode van de Friese handelsvaart op de Oostzee en Middellandse Zee, in de 18e eeuw, telde Terherne tussen de 40 en de 50 kofschippers. Ten zuidoosten van Terherne was de helling waar deze schepen werden gebouwd. Tegenwoordig is de grootste bron van inkomsten de waterrecreatie. De bijnaam van de inwoners van Terherne is "Poask" (stekelbaars). Deze vis komt veel voor in de wateren rond Terherne. De "Poask" symboliseert de armoede die onder de bewoners heerste in de vorige en begin deze eeuw.

Aan de rand van de gemeente Boarnsterhim, omsloten door het Sneekermeer en de Terhornster en Terkaplester Poelen<

Kameleondorp
De stichting Kameleondorp Terherne heeft als doel: het herscheppen van de wereld van de "Kameleon" in Terherne. Het thema is ontwikkeld rond de bekende boekenserie de Kameleon van de Friese schrijver Hotze de Roos. Het dorp ademt de sfeer van deze boeken en voor de liefhebber zijn diverse herkenbare plekjes te ontdekken. De stichting organiseert diverse activiteiten. Zo is er o.a. een rondvaart door en om het dorp o.l.v. een gids en is er een heus Kameleonmuseum. Verder worden er allerlei "survival-achtige" activiteiten georganiseerd op het Kameleon-eiland. In het Kameleon Informatie Centrum wordt informatie gegeven over het project. Voor de toekomst staan er nog allerlei plannen op het programma van de stichting, o.a. de bouw van molen "De Woudaap", een paviljoen, een speeltuin en het "Ervarium". Hier kunnen de bezoekers de Kameleon-avonturen op allerlei manieren beleven.
Briorace
Jaarlijks is er veel animo voor de Briorace vanuit Terherne. Deze zeilmarathon van 60 kilometer is een combinatie van een tocht en een zeilwedstrijd. De maximale tijd, die de deelnemers over de marathon mogen doen, is twaalf uren. De Briorace is een evenement voor de sportieve zeiler die een leuke tocht door de Zuidwesthoek van Friesland wil combineren met een wedstrijd.
Kameleonmuseum
Een museum rond het thema de Kameleon bekend van de boeken van de schrijver H. de Roos. Buorren 43, Terherne. Ook diverse andere activiteiten zoals Kameleon-rondvaart. Inlichtingen Kameleon Info Centrum
Anna's Galery Expositie
aquarellen, zijdeschilderijen, kunstnijverheid. Utbuorren 9, Terherne.