Sloten - Sleat

Sloten

Sloten is via het Slotergat verbonden met het Slotermeer en is gelegen tussen Lemmer en Balk ...

  Back

Het kleinste stadje van Friesland was in de 16e eeuw een echte vestingstad. Sloten was onneembaar. De stad had een omwalling (door Menno van Coehoorn gemoderniseerd in 1672), vijf bastions, twee landpoorten en twee waterpoorten. Sloten is ontstaan op een kruispunt van belangrijke land- en waterwegen. Door deze ligging beleefde Sloten in de 17e en 18e eeuw zijn grootste bloei. Alle schepen die de stad passeerden moesten tol betalen.

>De vele fraaie tophals- en trapgevels langs de gracht 'Het Diep' zijn dan ook in deze rijke periode gebouwd. Tussen de woonhuizen staat het oude stadhuis (1759) en de Ned. Hervormde kerk (1647). Nu wordt Sloten alleen nog bewaakt door twee waterpoorten. Aan de zuidzijde de Lemsterpoort (1821) en aan de noordzijde van de stad de Sneker- of Woudsenderpoort (1768). Op het bolwerk van de zuidzijde staat een korenmolen, hier wordt nog steeds op ambachtelijke wijze meel gemaakt.

Simmerskip 1200 AK, haven SlotenSimmerskip 1200 AK, PASAAT in de haven van Sloten (Gastenfoto)

Bezienswaardigheden

Museum Stedhûs Sleat
Met toverlantaarnmuseum Laterna Magica, de oudheidkamer en verzameling kostuums, mutsen, waaiers en klokken. Heerenwal 48, Sloten.

Korenmolen
Deze molen met stelling op bastion dateert uit 1755. Meelverkoop aan particulieren.

Glasatelier Deen
Met winkel- en demonstratieruimte. Koestraat 24, Sloten.

N.H. kerk
Heerenwal 52, Sloten