Princenhof en de Alde Feanen

 

Back
Het 2500 hectare grote natuurgebied van Princehof en de Alde Feanen, een Nationaal Park in oprichting, behoort tot de meest bijzondere natuurlijke laagveengebieden van West - Europa. In dit onder beheer van It Fryske Gea staande natuurgebied voeren niet de mensen, maar de planten en dieren de boventoon.

 

Het 2500 hectare grote natuurgebied van Princehof en de Alde Feanen, een Nationaal Park in oprichting, behoort tot de meest bijzondere natuurlijke laagveengebieden van West - Europa. In dit onder beheer van It Fryske Gea staande natuurgebied voeren niet de mensen, maar de planten en dieren de boventoon


Wel zijn op deze laaggelegen veengronden met ruim 400 plantensoorten en ruim 100 soorten broedvogels, de sporen van menselijk ingrijpen, ten gevolge van bijna twee eeuwen brandstofwinning en landbouw, tot op de dag van vandaag zichtbaar gebleven. U kunt dit zien aan de zogenaamde ribben en petgaten en blauegraslanden. Rondom dit fantstische natuurgebied liggen karakteristieke Friese dorpen waar u, als u Mid-Friesland wilt leren kennen, geweest moet zijn.