Meppel

Meppel

Meppel is een gemeente en stad in het uiterste zuidwesten van de provincie Drenthe ...

  Back

Over het ontstaan is alleen bekend, dat de naam "Meppele" in de 12e eeuw voor het eerst opduikt als begrenzing van een hoogveen. Voor de oorsprong van de naam zijn drie lezingen. De boomnaam "Maple" (esdoorn), een "Möppelte" (monding van een riviertje), of een afleiding van het Latijnse woord voor opslagloods. Wellicht klopt geen van drieën.
Omstreeks de 16e eeuw ontstond een schipperij van belang rond het vervoer en opslag van koren en turf, hetgeen ook talrijke scheepsbouwers opleverde. In de daarop volgende eeuwen was het goederenvervoer over water de belangrijkste factor in de ontwikkeling van Meppel.
In de 18e eeuw kwamen daar veerboten, beurtschepen, snikken en later stoomboten bij die heel wat mensen vervoerden. In 1924 waren in Meppel nog 5 stoomboten, 26 motorschepen en 13 beurtschepen.

Meppel

Tot ver na de 2e wereldoorlog telde de binnenstad veel kleine en slechte woningen. Slechte fundatie, onbeschoten kappen, halfsteens muren en geen sanitaire voorzieningen. Dit was een erfenis van schippers en oud-schippers, die gewend aan kleine roefjes op hun schepen, door de eeuwen heen zich in Meppel vestigden en weinig eisen aan huisvesting stelden.
Mede door ook steeds terugkerende wateroverlast besloot een voortvarend gemeentebestuur in 1948 tot een grootschalige sanering. Men werkte met een -voor nu onbegrijpelijk- geheim bestemmingsplan zonder enige vorm van restauratie, met het jammerlijke resultaat dat Meppel veel waardevols is kwijtgeraakt, waaronder pakhuizen en grachten. Gelukkig is niet alles verdwenen, zoals een wandeling door de stad laat zien.