Lemmer - De Lemmer

Lemmer

Lemmer ligt aan het IJsselmeer en de Friese meren en is een van Friesland bekendste watersportplaatsen ...

  Back

De gemeente Lemsterland ligt tussen het IJsselmeer, de Groote Brekken en het Tjeukermeer. Voor de hoofdplaats Lemmer heeft het water altijd al een belangrijke rol gespeeld.
In de middeleeuwen waren er in Lemmer regelmatig veldslagen; men probeerde via de haven van Lemmer Friesland binnen te komen. In de 17e en 18e eeuw werd Lemmer een havenstad voor de Oostzeevaart. Een eeuw later was het alleen nog een vissershaven.

Tegenwoordig speelt het water nog steeds een grote rol voor Lemmer. Veel vrachtverkeer en pleziervaart passeren de Prinses Margriet sluis, de poort tussen het IJsselmeer en de Friese Meren. Vanuit Lemmer wordt ook het Friese boezemwater op peil gehouden.
Even buiten het dorp staat het Ir. D.F. Woudagemaal. Dit is het grootste nog in werking zijn stoomgemaal van Europa.

LemmerLemmer, ligplaatsen in het centum (Gastenfoto)