Eastermar

Eastermar, Oostermeer

Het dorp ligt tussen de Leyen en de Burgumermar ...

  Back

Het dorp ligt tussen de Leyen en de Burgumermar in een fantastisch coulissenlandschap met pingoroutes en zandpaden. Het dorpscentrum is zo fraai in historische glorie hersteld dat het er al eens een landelijke prijs mee verdiende. Aan de Achterwei vindt u historische akkers. Deze akkers laten u de noordelijke akkercultuur met de bijbehorende flora en fauna zien, zoals die ongeveer 50 jaar geleden nog voorkwam.

 

Oosterlittens (officieel (Fries): Easterlittens) is een dorp in de gemeente Littenseradiel en telt ongeveer 450 inwoners. Tot het dorpsgebied behoren ook de buurtschappen Wammert, Weakens en Wieuwens.Eastermar weergeven op een grotere kaart