Easterlittens

Easterlittens

Het dorp is in ongeveer 1275 ontstaan met de naam Lechenghe en heet nu officieel Easterlittens ofwel Oosterlittens in het Nederlands ...

  Back

Oosterlittens (officieel (Fries): Easterlittens) is een dorp in de gemeente Littenseradiel en telt ongeveer 450 inwoners. Tot het dorpsgebied behoren ook de buurtschappen Wammert, Weakens en Wieuwens.

Oosterlittens (officieel (Fries): Easterlittens) is een dorp in de gemeente Littenseradiel en telt ongeveer 450 inwoners. Tot het dorpsgebied behoren ook de buurtschappen Wammert, Weakens en Wieuwens.

Het dorp is in 1275 ontstaan met de naam Lechenghe en het bestond ooit uit vijf terpen. Alle bewoning concentreerde zich op deze terpen, die de bewoners beschermden tegen het water. De grootste terp werd rond het jaar 800 opgehoogd in verband met overstromingsgevaar. Na de bedijkingen werden de boerderijen ook rond de terpen gebouwd, zodat in de 12e eeuw de kerk bovenop de grootste terp een plaats kon krijgen.

Dit werd de kern van wat nu Easterlittens is. De nu nog bestaande buurtschappen Wieuwens, Langwert, Wammert en Skrins waren de andere bewoonde kleinere terpen. Na de bedijkingen werden de boerderijen ook rond de terpen gebouwd, zodat in de 12e eeuw de kerk bovenop de grootste terp een plaats kon krijgen. De huidige Nederlands Hervormde Kerk werd in die vroege katholieke tijden gesticht als aan de Heilige Margaretha gewijde kerk.

 


Grotere kaart Oosterlittens weergeven