Vispas

 

Back
Om te kunnen vissen in de binnenwateren heeft u twee officiële documenten nodig. De sportvisakte welke door de overheid afgegeven wordt en een vergunning die eventueel door de pachter van het door u te bevissen water wordt afgegeven.
De Sportvisakte, het basisdocument voor vissers, kunt u in een dierenspeciaalwinkel kopen maar is ook bij ons verkrijgbaar.
Voor verdere informatie verwijzen wij u naar: www.sportvisserijnederland.nlvissen