Huurvoorwaarden

 

Back
Wij verhuren onze schepen conform de huurafspraken die gemaakt zijn met de HISWA, de grootste watersport belangenvereniging van Nederland. Wij gebruiken dan ook de contractformulieren welke door de HISWA zijn opgesteld en gemaakt.
U kunt de voorwaarden downloaden als PDF bestand.


HISWA voorwaarden

HISWA