GTL-Diesel

Diesel

GTL diesel - de schonere variant

  Back

Sinds het seizoen 2016 wordt onze vloot met GTL-Diesel getankt. GTL is de afkorting voor Gas To Liquid (van gas naar vloeibaar). Het is de vloeibare dieselbrandstof die op synthetische wijze wordt verkregen uit aardgas. Aardgas is een fossiele brandstof die in ruime mate voorhanden is en waarvan nu ook een zeer zuivere diesel gemaakt wordt.

Voordeelen van GTL-Diesel:


• GTL Diesel reduceert de uitstoot van stikstofoxiden en zwaveloxiden,
• produceert minder fijnstof en roetstof,
• vermindert de CO2-uitstoot,
• verminderd motorlawaai,


GTL-Diesel